Электрондық Сыйлық Сертификатын Қазақстан Республикасының «Балалар әлемі» дүкендер желісінде сатып алу және қолдану ережелері

1. «Балалар әлемінің» электрондық Сыйлық сертификаты (ары қарай — Сертификат) — Сатып алушы арқылы көрсетілген электрондық мекенжай мен Дсн-кодқа бағытталған электрондық хабарламадан тұратын дербестендірілмеген құжат. Сертификат «Балалар әлемі»* сауда желісінің кез келген дүкенінен тауарларды сатып алу кезінде белсендіріледі және қолданылады. «Балалар әлемі» сауда желісі дүкендерінің толық тізбесі www.kz.detmir.com сайтында орналасқан.

2. Сертификатты белсендіру және/немесе Сертификатты қолдану Ұстаушының осы ережелермен мінсіз келісімін білдіреді. Барлық әрекет ету мерзімінің ішінде Сертификат эмитенттің меншігі болып қалады — «Балалар әлемі-Қазақстан» ЖШС. Сатып алушы Сертификатты үшінші тұлғаға (Ұстаушыға) беру жағдайында Ұстаушыға «Балалар әлемі» сауда желісінің Электрондық Сыйлық Сертификатын қолданумен тауарларды сату ережелері жөнінде хабарлауға міндеттенеді.

3. Сертификатты белсендіру Сатушы мен Сатып алушының арасында Сертификаттың әрекет ету мерзімі ішінде Сатушының Картаны Ұстаушымен «Балалар әлемі» сауда желісі дүкендерінің сауда залдарында сатып алу-сату бөлшек сауда шартының жасалу күнінде ұсынылған бағалар бойынша және сұрыпталымнан тауарларды бөлшек сатып алу-сатуға негізгі шартты жасау міндеттемесімен алдын-ала жасалатын шарт Сертификатының жасалғандығын куәландырады. Мұндай шартты Сертификат еркін берілетіндіктен және «Ұсынушыға» режимінде қызмет көрсетілетіндіктен Сертификаттауды кез келген Ұстаушы жасай алады.

4. Сертификатты келесі ғаламтор-сайттан:www.kz.detmir.com және аталған ғаламтор-ресурста көрсетілген жобаның серіктестерінен сатып алуға болады. Сертификатты сатып алу үшін сатып алушы detmir.ru сайтының арнайы бетінде аталған бірқатар әрекеттерді орындауы және қажетті ақпаратты толтыруы қажет. Сертификат иеленушісі кез келген жеке тұлға бола алады.

5. Сертификат төлемі оны сатып алу сәтінде банктік картадан ақшалай қаражатты есептен шығару жолымен немесе электрондық әмияндар арқылы жүргізіледі. Сертификаттың Сатып алушысы арқылы енгізілген ақшалай қаражат сомасы олар арқылы таңдалған Сертификаттың құнына сәйкес болады және Сертификаттың Ұстаушысы арқылы бөлшек сатып алуға-сатуға негізгі шарт жасалған жағдайда сатып алынатын тауарлардың төлем шотына есептелетін алғытөлем болып табылады. Енгізілген алғытөлем сомасына пайыздар есептелмейді және төленбейді. Бөлшек сатып алуға-сатуға негізгі шарт Ұстаушымен Сертификаттың әрекет ету мерзімі шектерінде жасалады. Сертификаттың осы Ережелердің 20 т. көрсетілген әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін Сертификат өз әрекетін тоқтатады.

6. Сертификатты сыйлық картасының құнын және басқа да «Балалар әлемі» дүкендер желісінің электрондық сыйлық сертификатын, «Балалар әлемі» желісінің бейілділік бағдарламасының бонустарын қолданумен төлеуге БОЛМАЙДЫ.

7. Сертификат төлемінен кейін 1 жұмыс күнінің ішінде Сатып алушымен қалдырылған электрондық мекенжайға Сертификат түріндегі электрондық хабарлама келеді. Сертификат қажетті ақпараттан тұрады: құн, әрекет ету мерзімі. Сертификат қағаз нұсқада басылған болуы керек, осыдан кейін оны қолдануға болады.

8. Сертификаттың ажырамас бөлігі ДСН-код, Сертификатта көрсетілген сандық жүйелілік (3 сан) болып табылады.

9. Сертификатты белсендіру оған Сатып алушы арқылы Сертификатты тіркеу арқылы төлемінен кейін 3 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі. Сертификаттың әрекет ету мерзімі шектелген және оның белсендірілген күнінен бастап бір жылды құрайды.

10. Сертификатқа ақшалай қаражатты енгізу оны сатып алу сәтінде бір рет қана ықтимал болады. Сертификаттың Сатып алушысы арқылы енгізілген ақшалай қаражат сомасы олар арқылы таңдалған Сертификаттың құнына сәйкес болады және Сертификаттың Ұстаушысы арқылы бөлшек сатып алуға-сатуға негізгі шарт жасалған жағдайда сатып алынатын тауарлардың төлем шотына есептелетін алғытөлем болып табылады. Егер бөлшек сатып алуға-сатуға негізгі шарт Ұстаушы арқылы Сертификаттың әрекет ету мерзімінде жасалмайтын болса, Сертификат өз әрекетін тоқтатады. Енгізілген алғытөлем сомасына пайыздар есептелмейді және төленбейді.

11. Сертификат тек Қазақстан Республикасындағы «Балалар әлемі» сауда желісі дүкендерінде тауарларды сатып алуға арналған және қолданыла алады. Сертификат атаулы болып табылмайды және Сертификатты көрсетуші кез келген жеке тұлға «Балалар әлемі» сауда желісі дүкендерінде оның көмегімен тауарды сатып ала алады.

12. Егер Сертификаттың Сатып алушысы заңды тұлға болып табылса және Аванстық төлемді енгізу Сатушының есептік шотына қаражатты қолма-қол ақшасыз аудару жолымен жүзеге асырылса, Сертификаттар оларды Сатып алушыға берілу сәтінен бастап 3 жұмыс күннің ішінде белсендіріледі. Сатушы Сатып алушыға Сертификаттарды берілген Сертификаттардың нақты саны мен нөмірлерін көрсетумен қабылдау-беру Актісі бойынша береді.

13. Сертификатта көрсетілген енгізілген алғытөлем сомасы Ұстаушы арқылы Тауарларды БІР МӘРТЕ сатып алу кезінде қолданылады. Сертификат құнынан кем сомаға тауарды таңдау жағдайында құнның қалдығы ұстаушыға қайтарылмайды. Егер бөлшек сатып алу-сату шартын жасау кезінде тауар құны Сертификат құнынан асып кеткен жағдайда, тауар құны мен Сертификат құнының арасындағы айырмашылық не қолма-қол ақшалай қаражатпен, немесе банктік төлем карталарын қолданумен, немесе «Балалар әлемі» сауда желісінің басқа сыйлық карталарын қолданумен төленеді.

14. Сертификатты қолдану кассада басылған сертификаттан штрих-кодты оқу және Тұтынушы арқылы Сертификаттың дұрыс Дсн-кодын кезінде ықтимал болады.

15. Сертификатты қолданумен сатып алынған тауарға «Балалар әлемі» сауда желісінің бонустық бағдарламасының әрекеті таралады.

16. Таңдалған тауарға Сертификатты қолданумен төлем кезінде Ұстаушы тауарды сатып алу және алғытөлемнің барлық бөліктерін қолдану фактісі жөнінде куәландырушы кассалық чекті алады. Бұл жағдайда егер қолма-қол ақшамен немесе банктік картамен қосымша төлем жүргізілсе, сатып алынған тауардың барлық сомасына Сертификатты қолданумен операциялар бойынша және қолма-қол ақшамен немесе банктік картамен қосымша төлем сомасынан тұратын бірыңғай кассалық чек беріледі.

17. Сертификат заңмен қарастырылмаған жағдайлардан басқа, Дүкендердің кассаларынан қолма-қол ақшалай қаражатты алу үшін қолданылуы мүмкін.

18. Кепілдікті қызмет көрсету, Сертификатты қолданумен сатып алынған сапасыз тауарларды ауыстыру және қайтару Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жалпы тәртіпте тауарды босатушы дүкенде ғана жүзеге асырылады.

19 Жоғалу, бүліну немесе ұрлану кезінде Сертификат заңда қарастырылған жағдайлардан басқа қалпына келтірілмейді. Сертификатты қолданумен қызмет көрсетуді жүзеге асырушы дүкендер Сертификат «Ұсынушыға» режимінде қызмет етілетіндіктен, Сертификаттауды заңсыз қолдануға жауапты болмайды (осы ережелердің 3 тармағын қар.). Егер Сертификатты қолданумен сатып алу сәтінде Сертификаттың белсендірілмегені анықталса, сыйлық карталарымен жұмыс жасау бойынша жауапты қызметкерлерге аталған жағдайды тексеру және жою бойынша шаралар қабылданады.

20. Сертификаттың әрекет ету мерзімі: Белсендірілген сәтінен бастап 12 ай.

Ғаламтор-дүкенді есепке алмағанда.